PRAKTISK INFO

Deadlines

Fredag den 9. oktober 2020
Deadline for tilmelding til Skolemessen.

Deadline for booking af foredrag. Udmeldes snarest

Deadline for aflevering af foredragstekster. Udmeldes snarest

Deadline for bestilling af annoncer. Udmeldes snarest

Annoncer skal leveres til tryk. Udmeldes snarest

Messeavisen distribueres i Jylland og på Fyn. Udmeldes snarest

Deadline for bestilling af forplejning ved BIGINI. Udmeldes snarest

Fredag den 26. marts 2021
Indhold til standevents aftales/sendes til 

Sara Sejrskild Rejsenhus
E: sara@via.dk

Onsdag den 24. marts 2021
Deadline for tilmelding til aftenarrangement for udstillere.

Parkering
Der er mulighed for parkering ved Aarhus Congress Center /Hotel Radisson/Musikhuset

Ved parkeringsanlægget skal man trække en indkørselsbillet for at komme ind. Denne billet bruges kun til timeafregning i automaterne.

Hvis man på messen køber en udkørselsbillet, skal man blot smide indkørselsbilletten ud.

Én udkørselsbillet kan benyttes til én udkørsel.
Udkørselsbilletter kan købes i messecaféerne. Pris udmeldes snarest.

Af- og pålæsning ved Kongressal, Balkon og Arkade
Der er mulighed for af- og pålæsning lige bagved Aarhus Congress Center, Eckersbergsgade 13, 8000 Aarhus C.Af- og pålæsning ved MusikhusetMusikhuset, Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 000 Aarhus C

Ankomst
Udstillere modtages af en områdeansvarlig standvært og får udleveret en informationskuvert – indeholdende opdateret standplan, telefonliste samt evt. bestilte spisebilletter til forplejning på messedagene, billetter til aftenarrangementet og navneskilte-hangere.

Følgende krav skal efterfølges:
Opbyggede stande og udstillinger udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer. Stoffer og lignede (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse. Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.

Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder – at medbringe alle godkendelser. Disse godkendelser skal afleveres før arrangementets start til Radisson BLU Scandinavia Hotel eller Musikhuset. Det må forventes, at myndighederne ikke vil godkende opstilling af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.

Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas.

Salg af materialer
Der er mulighed for at sælge undervisningsmaterialer m.v. fra standene.

Kontanter
Skolemessen kan desværre ikke tilbyde hævning af kontanter. Der henvises til hæveautomater i byen.

Garderobe
I kælderen ved Kongressalen samt i Musikhuset findes der bemandet garderobe.

Overnatning
Vi har forhåndsreserveret hotelværelser på: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel (samme bygning som
Aarhus Congress Center)

Enkeltværelser  - pris udmeldes snarest.
Dobbeltværelser - pris udmeldes snarest.

Link til bestilling 

Værelserne bookes efter "først til mølle" - og skal være bestilt senest den 1. april 2021.

Udstillere sørger selv for booking af værelser.

Sponsorer
Ønsker du at være med som sponsor for Skolemessen 2021, så kontakt:

Hanne Due Bak 
E: hdb@ucn.dk  
T: 72 69 08 81.

B2B-møder
Har I som udstillere behov for B2B møder under messen, kan mødelokaler evt. bookes hos:

Rikke Ross, Radisson 
Rikke.ross@radissonblu.com
T +45 86 12 86 65


Aflevering/afhentning af varer Aarhus Congress Center
Hvis materialer skal sendes, skal det sendes til:

Radisson BLU Scandinavia Hotel, Aarhus
Skovgaardsgade, 8000 Århus C. Att.: Vareindlevering
Vedr. Skolemessen den 27. og 28. april 2021
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

Bemærk: Materiale kan tidligst sendes torsdag den 22. april 2021.

Hvis udstillere/opstillingsfirmaer/fragtmænd skal aflevere/hente:
Adresse: Eckersbergsgade 13, 8000 Århus C (ved Bowlinghalen)
Men kun tirsdag-torsdag. Før tirsdag: Skovgaardsgade, så kører Radisson Blu fragt ned til Billetøen tirsdag, hvor I selv kan afhente det. Bedst, hvis fragt først kommer tirsdag! 

Udstillerne sørger selv for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer/firmanavn samt tydelig leveringsadresse.

Alle varer skal være afhentet senest torsdag den 29. april 2021 kl. 16.00.

Varer, der ikke er fjernet, fjernes af Radisson BLU Scandinavia Hotel. Prisen er kr. 3.000,- pr. stand, som efterfølgende faktureres den enkelte udstiller.

Forplejning for udstillere i Kongressal, Arkade og Balkon
I kan bestille følgende: 

Tirsdag aften (leveres på standområdet):
1 sandwich,  1 kildevand 
DKK 105,- (inkl. moms)

Tirsdag:
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 260,- (inkl. moms)

Onsdag:
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 260,- (inkl. moms)

Forplejningen bestilles ved BIGINI medio marts 2021. 

BEMÆRK: I messecaféerne er det muligt at købe forfriskninger, herunder boller, sandwich og salater samt diverse drikkevarer, kage og snacks.  

Skolemessen gi'r gratis kaffe, te og vand til udstillere. 

Forplejning for udstillere i Musikhuset
I kan bestille følgende:

Tirsdag:
Forplejning inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 260,- (inkl. moms)

Onsdag:
Forplejning inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 260,- (inkl. moms)

Forplejningen bestilles ved BIGINI medio marts 2021. 

BEMÆRK: I caféen er det muligt at købe af caféens øvrige udbud.
Skolemessen gi'r gratis kaffe, te og vand til udstillere. 

Aflevering/afhentning af varer i Musikhuset
Hvis materialer skal sendes, skal det sendes til:

Musikhuset, Aarhus
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus C
Vedr. Skolemessen den 27. og 28. april 2021
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

Hvis udstillere/opstillingsfirmaer/fragtmænd skal aflevere/hente:
Adresse: Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus
Udstillerne sørger selv for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer/firmanavn samt tydelig leveringsadresse.

Alle varer skal være afhentet senest onsdag den 28. april 2021 kl. 22.00.

Varer, der ikke er fjernet, fjernes af Musikhuset. Prisen er kr. 3.000,- pr. stand, som efterfølgende faktureres den enkelte udstiller.

Øvrige informationer
For yderligere informationer kontakt:

Sara Sejrskild Rejsenhus,
E: sara@via.dk
T: 8755 2848

Tina Agesen-Pagh,
E: tap@via.dk
T: 8755 2704 

Force majeure
Ved uforudsete hændelser udenfor Skolemessens kontrol, som strejke, lockout, blokade, brand eller terror, hæfter Skolemessen ikke økonomisk for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af arrangementet over for den enkelte udstiller, ligesom udstillerne ikke kan kræve kompensation for udgifter vedrørende standleje, standopbygning, annoncering m.v., hvis uforudsete hændelser nødvendiggør en aflysning.

Ret til ændringer forbeholdes.

;